עורך דין ירושות

עורך דין ירושות

עורך דין ירושות יכול לסייע לכל מי שמתלבט לגבי אופן הכנת צוואתו. הייעוץ יכול היות במישורים שונים שחלקם מהותיים ואחרים טכניים. כותב הצוואה יכול להחליט לשמוע את העצות ולכתוב את הצוואה בעצמו ואז היא נקראת צוואה בכתב יד. לחילופין, הוא יכול לשכור את שירותיו המקצועיים, אז הוא יכין את הצוואה בעצמו והיא תיקרא צוואה בעדים.